Jitka Šišková služby

Úvod

Profil

Specializace

Služby

Ceník

Kontakt

Trestní právo

 

Poskytujeme tyto právní služby v oblasti trestního práva:

  • obhajobu v trestním řízení, a to jak v rámci přípravného řízení včetně účasti na vazebním zasedání, tak i v řízení před soudy všech stupňů,
  • sepsání potřebných podání - trestních oznámení, stížností proti zahájení trestního stíhaní, stížností proti rozhodnutí o vazbě, odvolání, dovolání, atd.,
  • zastoupení poškozených trestným činem v rámci trestního řízení a vymáhání náhrady škody vzniklé v důsledku trestné činnosti.

 

Advokátní kancelář je specialistou na obhajobu viníků dopravních trestných činů a zastupování poškozených z dopravních nehod v rámci trestního řízení.

Mgr. Jitka Nedvídková, Palackého 518/14, 769 01 Holešov, tel.: +420 737 168 657, e-mail: nedvidkova@aknedvidkova.cz