Jitka Šišková služby

Úvod

Profil

Specializace

Služby

Ceník

Kontakt

Správní právo

 

Se správním právem se každý z nás dostává do kontaktu dnes a denně, téměř jakékoliv jednání před úřadem, samosprávným orgánem či orgány státní i městské policie je správním řízením. Jde tedy o velmi rozsáhlou oblast práva. Chcete-li využít našich služeb - sepsání odvolání proti rozhodnutí správního orgánu, sepsání správní žaloby či kasační stížnosti nebo hledáte advokáta k zastoupení v řízení před úřady, správním soudem či Nejvyšším správním soudem, neváhejte nás kontaktovat.

Nejčastěji nás klienti žádají o pomoc v souvislosti s přestupkovým řízením.

 

Přestupky

Přestupek je deliktní jednání nižšího stupně závažnosti než trestný čin, které je společensky škodlivé a které je výslovně za přestupek označeno zákonem. Klasickými přestupky jsou přestupky dopravní, proti veřejnému pořádku nebo proti občanskému soužití.

Je-li s Vámi vedeno přestupkové řízení či jej chcete zahájit, poskytneme Vám právní zastoupení při jednání před příslušným správním orgánem (např. obecním či městským úřadem) či poradenství prostřednictvím právních konzultací.

 

Advokátní kancelář je specialistou na přestupky v dopravě.

 

Zastupování ve správním soudnictví - správní žaloba, kasační stížnost

V případě, že jste nebyli ani v odvolání u správního orgánu úspěšní, máte možnost obrátit se na správní soud a žádat zrušení správního rozhodnutí pro jeho nezákonnost.

Cestou správní žaloby je možné se také bránit nečinnosti úřadů a jiných správních orgánů nebo nezákonnému zásahu, pokynu a donucení správního orgánu.

 Proti rozhodnutí správní soudu je dále možné podat kasační stížnost.

 

Vymáhání náhrady škody po státu

  • za nezákonné rozhodnutí správního orgánu,
  • za nesprávný úřední postup.

Mgr. Jitka Nedvídková, Palackého 518/14, 769 01 Holešov, tel.: +420 737 168 657, e-mail: nedvidkova@aknedvidkova.cz