Jitka Šišková specializace

Úvod

Profil

Specializace

Služby

Ceník

Kontakt

Dopravní přestupky

 

Řídili jste vozidlo

 • a způsobili jste dopravní nehodu,
 • pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky,
 • a překročili jste rychlost,
 • bez řidičského oprávnění,
 • kterému chybí registrační značka či na kterém je umístěna jiná registrační značka, než byla vozidlu přidělena,
 • které je technicky nezpůsobilé,
 • a současně jste používali mobilní telefon,
 • a jeli jste na červenou,
 • a ohrozili jste chodce,
 • a předjížděli jste v místech, kde je to zakázáno,
 • a nedali jste přednost v jízdě či jste porušili jiná než uvedená pravidla silničního provozu?

 

Neváhejte se na nás obrátit a požádat o konzultaci, o zastupování v přestupkovém řízení před správním orgánem, sepis odvolání proti rozhodnutí správního orgánu, sepis podnětu o přezkum rozhodnutí správního orgánu, sepis správní žaloby či kasační stížnosti.

 

Advokátní kancelář Mgr. Jitky Šiškové je specialistou na zastupování klientů v řízení ve věcech přestupků spáchaných v dopravě. Nejčastěji naši pomoc vyhledávají samotní obvinění z přestupků, nicméně výjimkou není ani zastupování poškozených v řízení o přestupcích, zejména pokud jde o odborný dohled nad vedením přestupkového řízení správním orgánem, či uplatňování náhrad škod na obviněném v rámci tohoto řízení.

 

Při projednání přestupků má obviněný rozsáhlá práva, kterých by měl využívat, aby pro něho projednání přestupků dopadlo příznivě. V praxi se stává, že správní úředníci obviněnému „vnucují“ určitý způsob řešení přestupku, a to zejména tím, že mu nabízejí mírnější trest, když přizná své zavinění. V přítomnosti advokáta si takové vedení přestupkového řízení správní úředníci nedovolí, a proto je vhodné být již od samotného zahájení přestupkového řízení právně zastoupen advokátem.

 

Je vhodné si rovněž uvědomit, že projednávání přestupků zpravidla nekončí ve správním řízení, ale v případě nespokojenosti obviněného se správním rozhodnutím se podává správní žaloba, případně kasační stížnost. Vzhledem k tomu, že ve správním soudnictví je větší naděje na úspěch ve věci, je vhodné, aby se klient nechal zastupovat advokátem již v přestupkovém řízení před správním orgánem. Advokát totiž může přestupkové řízení vést a ovlivňovat tak, aby to v následném správním soudnictví pro klienta dopadlo dobře.

Mgr. Jitka Nedvídková, Palackého 518/14, 769 01 Holešov, tel.: +420 737 168 657, e-mail: nedvidkova@aknedvidkova.cz