Jitka Šišková služby

Úvod

Profil

Specializace

Služby

Ceník

Kontakt

Rodinné právo

 

V oblasti rodinného práva svým klientům poskytujeme nejčastěji následující právní služby.

 

Rozvod

Rozvod je vždy těžkou životní zkouškou a proto se snažíme našim klientům ulehčit celé řízení poskytnutím co nejúplnějšího rozvodového právního servisu.

Rozvod může být proveden dvěma způsoby, buď se partneři „dohodnou“, pak hovoříme o tzv. nesporném rozvodu, nebo k žádné dohodě nedospějí a následuje soudní řízení, které zkoumá, zda je možné manželství rozvést či nikoliv, to je tzv. sporný rozvod.

 

V obou případech pro Vás:

 • sepíšeme návrhy veškerých potřebných podání a dohod (o vypořádání majetku, o bydlení, o výživném pro dobu po rozvodu, o úpravě poměrů dítěte pro dobu po rozvodu),
 • zastoupíme Vás při jednáních s druhou stranou, před soudem a případně i před dalšími úřady tak, abychom Vám ušetřili čas i stres.

 

Při sporném rozvodu však musíte vždy počítat, že půjde o časově i emočně náročnější řízení. Vše Vám však vysvětlíme a na celé řízení dopředu připravíme.

 

Děti

Chcete zvýšit výživné na dítě? Chcete požádat o snížení výživného na dítě? Potřebujete upravit styk s dítětem?

 

Rádi Vám poradíme a vytvoříme pro Vás:

 • návrh dohody o jeho zvýšení/snížení, případně sestavíme žalobu a zastoupíme Vás v řízení před soudem,
 • dohodu o úpravě styku s dítětem,
 • návrh o péči o nezletilé dítě,
 • vymáhání dlužného výživného,

 

Společné jmění manželů (SJM) – smlouvy o manželském majetkovém režimu

Za trvání manželství manželé nabývají majetek (až na zákonem stanovené výjimky) do tzv. společného jmění manželů. Jeho zákonem stanovený rozsah ovšem nemusí každému vyhovovat. Pro jeho úpravu slouží tzv. smlouvy o manželském majetkovém režimu.

 

Nabízíme Vám přípravu smluv, kterými bude společné jmění manželů zúženo či rozšířeno, jeho vznik vyhrazen ke dni zániku manželství nebo upraven tzv. režim oddělených jmění. Pro tyto účely taktéž zajistíme sepsání notářských zápisů, neboť smlouvy o manželském majetkovém režimu vyžadují formu veřejné listiny.

 

Vypořádání společného jmění manželů

 • v případě dohody bývalých manželů zpracujeme dohodu o vypořádání společného jmění manželů a vypracujeme případný návrh na katastrální úřad,
 • v případě sporu o vypořádání SJM nabízíme právní zastoupení před soudem nebo v mimosoudních jednáních.

 

Určování a popírání rodičovství

 • právní poradenství ohledně určování a popírání otcovství,
 • právní zastoupení v řízení o určování či popření otcovství,
 • sepsání návrhu na určení/popření otcovství.

 

Mgr. Jitka Nedvídková, Palackého 518/14, 769 01 Holešov, tel.: +420 737 168 657, e-mail: nedvidkova@aknedvidkova.cz