Jitka Šišková profil

Úvod

Profil

Specializace

Služby

Ceník

Kontakt

Mgr. Jitka Nedvídková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvovala v roce 2011. Po ukončení studia působila v advokacii na pozici advokátní koncipientky v advokátní kanceláři JUDr. Josefa Biňovce v Praze, kde se její hlavní agendou stalo zejména zastupování poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod (náhrady škody na zdraví, škody na vozidle), obhajoba viníku dopravních trestných činů a přestupků, zastupování poškozených z pracovních úrazů a při onemocnění nemocí z povolání. Za tuto dobu absolvovala nespočet soudních jednání zejména v oblasti občanského práva, rodinného práva a trestního práva a také správních řízení jako právní zástupce pachatelů přestupků v dopravě.

V současné době vykonává advokacii jako samostatná advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou v Praze pod č. 15785.

Mgr. Jitka Nedvídková v rámci své praxe úzce spolupracuje s celou řadou odborníků z oborů, které s advokacií souvisí a jimiž jsou zejména soudní znalci z oboru dopravy, zdravotnictví, překladatelé, notáři či daňoví a finanční poradci.

Advokátka dále spolupracuje s občanským sdružením Periculum, s nímž se mimo jiné podílela na pilotním programu „Dozvuky“ pod záštitou Ministerstva dopravy, v rámci kterého vedla přednášky se studenty středních škol na téma „následky dopravních nehod z právního hlediska“.

jitka_siskova

Mgr. Jitka Nedvídková, advokátka

Mgr. Jitka Nedvídková, Palackého 518/14, 769 01 Holešov, tel.: +420 737 168 657, e-mail: nedvidkova@aknedvidkova.cz