Jitka Šišková služby

Úvod

Profil

Specializace

Služby

Ceník

Kontakt

Obchodní právo

 

Obchodní právo upravuje nejen majetkoprávní postavení podnikatelů, ale i další práva a povinnosti, které jim vznikají v souvislosti s jejich podnikatelskou činností.

 

Zajistíme pro Vás:

  • smluvní dokumentaci – připravíme obchodní smlouvy, případně zajistíme jejich úpravy a kontrolu. Kvalitní smlouva se všemi náležitostmi je základem pro úspěšné podnikání i pro případné vymáhání pohledávek,

 

  • založení obchodní společnosti – zajistíme kompletní servis pro založení a vznik obchodní společnosti či družstva včetně veškeré dokumentace a zápisu do obchodního rejstříku,

 

  • změny v obchodních společnostech – připravíme potřebnou dokumentaci pro plnění zákonem stanovaných povinností jak při běžném chodu společnosti, tak při změnách v její struktuře včetně realizace valné hromady a zajistíme profesionální právní asistenci pro hladké fungování Vaší společnosti,

 

  • poradenství a řešení sporů – provedeme právní analýzu obchodních vztahů, budeme vás zastupovat před soudy, ale i v rozhodčím a insolvenčním řízení či při mimosoudním narovnání,

 

  • vymáhání dlužných pohledávek – sestavíme předžalobní upomínku, zpracujeme dohodu o uznání závazku či dohodu o plnění ve splátkách, připravíme žalobu k soudu. Taktéž Vás zastoupíme při uplatňování Vašich pohledávek v případě, že se Váš dlužník dostal do insolvence či je proti němu vedena exekuce.

Mgr. Jitka Nedvídková, Palackého 518/14, 769 01 Holešov, tel.: +420 737 168 657, e-mail: nedvidkova@aknedvidkova.cz