Jitka Šišková specializace

Úvod

Profil

Specializace

Služby

Ceník

Kontakt

Dopravní trestné činy

 

Specializací advokátní kanceláře Mgr. Jitky Šiškové je také zastupování obviněných z dopravních trestných činů či poškozených z nich.

 

Dopravní trestné činy mají ve většině případů souvislost s dopravní nehodou, při které vznikají škody na zdraví či majetku.

 

Za dopravní trestný čin je považován:

  • trestný čin usmrcení z nedbalosti,
  • těžké ublížení na zdraví z nedbalosti,
  • ublížení na zdraví z nedbalosti,
  • a dále ohrožení pod vlivem návykové látky,
  • pojistný podvod,
  • obecné ohrožení z nedbalosti,
  • maření výkonu úředního rozhodnutí,
  • neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku,
  • poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti, atd.

 

Byli jste obviněni z některého z výše uvedených trestných činů nebo vám obvinění hrozí? Byla vám při dopravní nehodě způsobena újma na zdraví či majetku nebo vám při nehodě zemřel někdo blízký?

 

Kontaktujte nás – díky odbornému právnímu zastoupení můžete být obvinění zproštěni nebo vám může být uložen výrazně mírnější trest. Obhajoba také ulehčuje cestu k tzv. odklonům, tedy k podmíněnému zastavení trestního stíhání nebo k narovnání. Právní zastoupení poškozeného v rámci trestního řízení pak umožňuje poškozenému velkou mírou ovlivňovat jeho průběh.

Mgr. Jitka Nedvídková, Palackého 518/14, 769 01 Holešov, tel.: +420 737 168 657, e-mail: nedvidkova@aknedvidkova.cz